...pohyb dokáže udržať človeka stále v psychickej a fyzickej kondícií!

Dnes otvorené: 08:00 - 17:00
Tel: Mgr. Alžbeta Víghová +421 911 565 212SK

Workshop - Vedomý pohyb

Workshop – Vedomý pohyb

4. februára sa uskutočnil workshop názvom Vedomý pohyb v Šamoríne priestoroch karate klubu Budokan Samaria.

Vedomý pohyb sa rovná zdravému pohybu to znamená, že poznaním svojho tela, svojich možností a schopností naše pohyby sa stanu bezpečnejšími, bezbolestnými a znížime aj riziko úrazu. Na workshope sme si vysvetlili základné princípy fungovania ľudského tela.

V prvej časti sme sa venovali dýchaniu, ako prebieha, ktoré časti tela sa na tom zúčastnia a aké svaly pri tom používame. Druhá časť bola zameraná na správne držanie tela a správne rozloženie ťažiska. V tretej časti sme zhrnuli najzákladnejšie pohyby človeka ako stoj, chôdza, sed, sadanie si, zdvíhanie horných končatín, zdvíhanie bremena. Všetky tieto aktivity sa používajú aj pri cvičeniach v posilňovniach , alebo aj pri iných športoch.  Popri základných teoretických poznatkoch účastníci si všetko mohli vyskúšať, dobre  natrénovať, aby si tieto poznatky mohli aplikovať vo svojom živote.

Na záver bola kratučká zostava cvikov zameraná na spevňovanie a stabilitu tela, ktorá vychádza z detskej vývojovej ontogenézy.