...pohyb dokáže udržať človeka stále v psychickej a fyzickej kondícií!

Dnes otvorené: 08:00 - 17:00
Tel: FyzioBet +421 911 565 212SKHU

Škola chrbta

Škola chrbta

Prináša teoretické a praktické informácie o možnosti liečby. Rozoberá každodenné aktivity a činnosti ako ľah, stávanie z postele, sed, sadanie si, stoj, chôdza, nosenie bremien. Je určení ľuďom, ktorí si chcú osvojiť správne pohybové návyky a tak predísť alebo riešiť ťažkosti pohybového aparátu.  Využíva vysvetlenie jednoduchých princípov, anatómie a patofyziologie vzniku ochorenia, prácu s telom a praktické uplatnenie ergonomických zásad.