...pohyb dokáže udržať človeka stále v psychickej a fyzickej kondícií!

Dnes otvorené: 08:00 - 15:00
Tel: Mgr. Alžbeta Víghová +421 911 565 212SKHU

Rehabilitácia v domácom prostredí

Rehabilitácia v domácom prostredí

V rámci rehabilitácie v domácom prostredí okrem cvičenia klienta oboznámim rodinných príslušníkov s možnosťami rehabilitácie. Ukážem im prístup ako si môžu oni sami uľahčiť prácu s postihnutým, aby pri tom oni sami si neublížili.