...pohyb dokáže udržať človeka stále v psychickej a fyzickej kondícií!

Dnes otvorené: 08:00 - 18:00
Tel: +421 911 565 212, +421 904 891 231SKHU

Individuálna fyzioterapia

Individuálna fyzioterapia

Individuálne pre klienta zostavený kineziologický program so zameraním na liečbu, obnovenie a zlepšenie porušených funkcií orgamizmu. Program zohľadňuje vek, pohybové základy, aktuálny pohybový fond, je výberom vhodných metodík, primeraného zaťaženia a dávkovania.