...pohyb dokáže udržať človeka stále v psychickej a fyzickej kondícií!

Dnes otvorené: 08:00 - 17:00
Tel: Mgr. Alžbeta Víghová +421 911 565 212SKHU

Individuálna fyzioterapia

Individuálna fyzioterapia

Individuálne pre klienta zostavený kineziologický program so zameraním na liečbu, obnovenie a zlepšenie porušených funkcií orgamizmu. Program zohľadňuje vek, pohybové základy, aktuálny pohybový fond, je výberom vhodných metodík, primeraného zaťaženia a dávkovania.