...pohyb dokáže udržať človeka stále v psychickej a fyzickej kondícií!

Dnes otvorené: 08:00 - 17:00
Tel: Mgr. Alžbeta Víghová +421 911 565 212SKHU

Dynamická Neuromuskulárna Stabilizácia

Dynamická Neuromuskulárna Stabilizácia

DNS je neurofyziologický koncept založený na pohybovom vývoji dieťaťa. Je založený na cvičení vo vývojových funkčných polohách. Svaly sa počas tohto cvičenia zapájajú v biomechanických reťazcoch, čím dochádza správnemu zapojeniu svalov. Cvičením dochádza u klienta k zlepšeniu dýchania, zlepší sa vnímanie tela a tým aj ostatné pohybové stereotypy.

Využíva sa pri:

Chybnom držaní tela u detí aj dospelých, skoliózach, bolestiach chrbtice, pooperačných stavoch chrbtice, artrotických stavoch, neurologických ochoreniach, ortopedických ochoreniach, v zlepšení koordinácie pohybu v športe.