...pohyb dokáže udržať človeka stále v psychickej a fyzickej kondícií!

Dnes zatvorené
Tel: Mgr. Alžbeta Víghová +421 911 565 212SKHU

O nás

MUDr. Ingrid Štefanková

Špecializácia Rehabilitačný lekár

Tel.: +421 911 565 212

MUDr. Ingrid Štefanková

Ukončila Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2001 atestovala  v odbore vnútorné lekárstvo a v roku  2014 v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia. Pracovala na FRO UNB Ružinov kde vykonávala komplexnú starostlivosť o pacientov na lôžkovom oddelení, ambulancii a ako konziliárny lekár.
Venuje sa diagnostike, liečbe a prevencii vertebrogénnych ochorení, skolióz, chybného držania tela, ortopedických a traumatologických pacientov, pacientov s funkčnými ako aj degeneratívnymi zmenami, predoperačnú prípravu, pooperačnú a poúrazovú liečbu, ako aj neurologických a reumatologických pacientov. Pri práci využíva techniky myoskeletálnej medicíny.

Pracovné skúsenosti

 • 1998 – 2002   Interné oddelenie, NsP Malacky
 • 2004 – 2005   ODCh, Špecializovaná geriatrická nemocnica Podunajské Biskupice
 • 2005 – 2006   Klinika geriatrie SZU, FNsP Podunajské Biskupice
 • 2006 – 2017   Fyziatricko-rehabilitačné odd., UNB Nemocnica Ružinov
 • od r.    2018    AGEL  Clinic Bratislava, lekár Fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

Absolvované kurzy

 • Kurzy manuálnej terapie, mobilizačné techniky, manipulácie, mäkké techniky
 • SZU Bratislava: Kurz špecializačného štúdia – Laseroterapia
 • NsP BA: Kurz: KinesioTaping Fundamentals /KT 1/
 • Preventívna medicína v kontexte súčastnosti
 • Refresh kurz fyzikálnej terapie – Odborný kurz Spoločnosti myoskeletálnej medicíny
 • Funkčné poruchy chrbtice z pohľadu RHB a ortopedicko – protetickej starostlivosti
 • Nové liečebné a technologické postupy liečby skolióz
 • Rehabilitácia v kardiológii
 • Autoreflexné zapojenie hlbokého stabilizačného systému u dospelých
 • Aktuálne trendy v diagnostike neuromuskulárnych a muskuloskeletálnych ochorení
 • Rehabilitation Pragueschool: Dynamická neuromuskulárna stabilizácia podľa  „ Koláře“ – sportový kurz I
 • Rehabilitation Pragueschool: Dynamická neuromuskulárna stabilizácia podľa  „ Koláře“ – A
 • Rehabilitation Pragueschool: Dynamická neuromuskulárna stabilizácia podľa  „ Koláře“ – B
 • Rehabilitation Pragueschool: Dynamická neuromuskulárna stabilizácia podľa  „ Koláře“ – C