...pohyb dokáže udržať človeka stále v psychickej a fyzickej kondícií!

Dnes zatvorené
Tel: Mgr. Alžbeta Víghová +421 911 565 212SKHU

O nás

Bc. Robert Végh

Špecializácia Fyzioterapeut

Vzdelanie I. stupeň vysokej školy v odbore fyzioterapie

Tel.: +421 904 891 231

Bc. Robert Végh

Od ukončenia školy pracoval som v rôznych nemocniciach,  a potom vo vlastnej klinike ktorú prevádzkujeme už 5 rokov. Súčasne popri fyzioterapii sa venujem osobnému trénerstvu a formovaniu postavy, čo pokladám za veľmi dobré pokračovanie pre ľudí, ktorých sme vo FyzioBet zastabilizovali a pomohli im odstrániť ich bolesti. Spolupracujem s profesionálnymi futbalovými klubmi, slovenskou reprezentáciou v boxe a rôznymi profesionálnymi ale aj amatérskymi športovcami. Svoju prácu beriem ako svoj koníček, čo sa odráža aj na mojom prístupe.