...pohyb dokáže udržať človeka stále v psychickej a fyzickej kondícií!

Dnes otvorené: 08:00 - 17:00
Tel: FyzioBet +421 911 565 212SK

Koho napadla myšlienka vytvoriť FyzioBet

Koho napadla myšlienka vytvoriť FyzioBet

Ako sa splnil sen? Alebo KTO stojí za vytvorením silného tímu FyzioBet?

Naša fyzioterapeutka Mgr. Nagy Víghová Alžbeta nám vyrozprávala príbeh, ako sa stal pre ňu FyzioBet súčasťou jej života!

K tomu aby som sa stala fyzioterapeutkou, ma doviedol môj dedko, ktorý mal zriedkavé neurologické ochorenie Syringomyeliu. Syringomyélia je ochorením, pri ktorom dochádza v mieche k tvorbe dutín. Tie vytláčajú nervové tkanivo, čo vedie k rôznym neurologickým prejavom. Častými symptómami sú poruchy vnímania tepla a bolesti, hĺbkovej citlivosti, ochrnutie príslušnej časti svalov a zmena kožnej teploty. V súčasnosti patrí k nevyliečiteľným. Keďže dedko mal problém práve s chôdzou, veľmi som mu chcela pomôcť sa znova postaviť na nohy,  aby mohol znova chodiť.

Po skončení nadstavbového štúdia, ma spolužiačky nahovorili na vysokú školu, ktorú som už absolvovala popri zamestnaní.
Mala som asi 21 rokov, keď sa vo mne, neviem odkiaľ, zobrala myšlienka predstavy vlastnej rehabilitačnej kliniky. Mojím snom bolo zabezpečiť kvalitnú starostlivosť pre ľudí, ale hlavne som chcela dať ľuďom do povedomia posolstvo môjho dedka, že hýbať sa treba a každý to vie, aj ten, kto nevie chodiť.
Pracovala som v Šamoríne, konkrétne v  Čilistove v  rehabilitačnom ústave, ktorý deti nazývali aj „Čilibasa“.
Po 7 rokoch praxe v nemocniciach, som mala pocit vyhorenia pri tej kvantite ľudí. Mala som pocit, že moja práca nemá žiadny efekt. To ma donútilo urobiť krok vpred, aby som začala svoju súkromnú prax. Prax ma naučila, k samostanému rozmýšľaniu a veľkej kreativite. Ale chýbal mi kolektív, niekto s kým by som vedela debatiť o prípadoch, s kým by som sa vedela aj poradiť.
Ako to nakoniec dopadlo? Tak to sledujte náš blog a naše sociálne siete! Bude to ešte veľmi zaujímavé! 
Ešte pekné slová od našej Betky ako motivácia:
Podľa mňa, každý človek na zemi sa narodí s nejakým poslaním, aby sa niečo naučil, vytvoril, dokončil, zažil!
Mojím poslaním bolo založiť Rehabilitačnú Kliniku a ďalej šíriť osvetu o dôležitosti pohybu pre všetkých.

Ďakujeme Betka, tím FyzioBet